• Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE) , stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
   
 • Integra

  Integra Integra

  System uszczelnień okiennych Integra to nowoczesne i uniwersalne rozwiązanie pozwalające zamontować okna i drzwi w sposób zapewniający ich szczelność przez wiele lat. Składa się on z szeregu taśm wykonanych z najlepszej jakości materiałów.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Uszczelki

  Uszczelki Uszczelki

  AIB posiada w ciągłej produkcji ponad 100 typów różnych uszczelek, wykonywanych ze specjalnie opracowanych materiałów: TPS, TPA, TPG. Te nowoczesne termoplastyczne elastomery (TPE), z uwagi na doskonałe własności, coraz częściej wypierają wulkanizowaną gumę (EPDM) i stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość.
 • Butyl

  Butyl Butyl

  Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
 • Profile

  Profile Profile

  Profile AIB wykorzystywane są najczęściej w produkcji, zarówno drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak i bram garażowych, okien dachowych i wielu innych. Używane w procesie wytwarzania materiały są w pełni odporne na starzenie oraz środki myjące i konserwujące.
 • Integra Simplex

  Integra Simplex Integra Simplex

  Zaletami stosowania systemu Integra Simplex są lepsza izolacja termiczna, wodoszczelność, większa stabilność oraz kompleksowość systemu dostosowana do każdej sytuacji montażowej.
Aktualności
2016-08-30

Perspektywa 2021: nowe standardy energetyczne domów jednorodzinnych

Polskie budownictwo stoi przed dużymi wyzwaniami. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków niesie ze sobą konieczność wielu zmian w zakresie ich energooszczędności. Najważniejsze z nich wejdą w życie w 2021 roku, jednak spełnienie wymagań może nastąpić w oparciu o już dziś dostępne technologie i materiały budowlane.

Przepisy wynikające z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków są wprowadzane stopniowo. Pierwsze zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku, kolejne wejdą w życie wraz z rozpoczęciem przyszłego roku. Wszystkie budynki, których pozwolenie na budowę zostanie wydane po 1 stycznia 2017 roku muszą spełniać zaostrzone warunki techniczne, m.in. zamontowane w nich okna elewacyjne mają posiadać współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,1 W/(m2K). W roku 2021 wartość ta spadnie do 0,9 W/(m2K). Nie oznacza to rewolucji, gdyż wiele z dostępnych na rynku wyrobów stolarki otworowej spełnia już te wytyczne. Warunkiem do ich osiągnięcia jest jednak prawidłowy montaż.Czas na energooszczędność

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została na polskim gruncie implementowana poprzez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, a także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie tych aktów prawnych zaostrzają się przepisy dotyczące izolacyjności termicznej przegród (okien i drzwi zewnętrznych). Przekroczony nie może zostać również wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Od 2014 roku nie może on przekraczać 120 kWh/(m² × rok) w przypadku domów jednorodzinnych, zaś począwszy od 2017 roku może wynosić maksymalnie 95 kWh/(m² × rok).  W 2021 roku wskaźnik EP budynku jednorodzinnego nie będzie mógł być wyższy niż 70 kWh/(m² × rok).

Zapisy w praktyce oznaczają, że od 2021 roku będzie można budować domy niemalże w całości spełniające kryteria wymagane obecnie dla budynków energooszczędnych. Dotychczas zainteresowanie materiałami do budowy takich domów przejawia w Polsce stosunkowo niewielka grupa inwestorów – głównie bardziej świadomych, którzy widzą dłuższą perspektywę i myślą również o kosztach eksploatacji. Zmiany nie dotyczą jednak wyłącznie projektowanych budynków. Nowe warunki techniczne obowiązują także w przypadku istniejących obiektów, w których planowane są roboty budowlane.
 
Budujesz dziś, zyskujesz w długiej perspektywie

Budynki są największymi „konsumentami” energii i odpowiadają za ponad 40% jej zużycia. W Polsce wciąż wiele domów jednorodzinnych zużywa więcej energii na ogrzewanie, niż wynika to z projektu budowlanego. Aby poprawić ten stan rzeczy i spełnić wymagania wynikające z zapisów, istotna jest nie tylko odpowiednia izolacja termiczna, lecz również ograniczenie mostków termicznych, często powstających na styku stolarki otworowej z murem.

W nowe realia budowlane bardzo dobrze wpisują się nowoczesne systemy montażowe umożliwiające zamontowanie okna w warstwie ocieplenia – rekomendowanej technice instalacji, która do budownictwa standardowego przeniknęła z budownictwa pasywnego. – Każda przegroda zewnętrzna budynku musi być szczelna i powinna ograniczać niekontrolowaną infiltrację powietrza. Przy inwestycji w wysokiej jakości stolarkę okienną i grubą warstwę ocieplenia – a takie właśnie rozwiązania zapewniają spełnienie nowych standardów energetycznych – wysunięcie okna jest wręcz koniecznością, aby zlikwidować mostki termiczne – mówi dr inż. Karol Kożuch z AIB.

Do montażu okien w takiej technologii przeznaczony jest system Simplex firmy AIB, którego sercem są termoizolacyjne profile, przyklejane do lica muru jednoskładnikowym, hybrydowym klejem montażowym i dodatkowo trwale łączone przy użyciu dedykowanych wkrętów. Zastosowanie rozwiązania klejonego, poza dużą wytrzymałością połączenia, zapewnia także całkowitą szczelność. System został zaprojektowany tak, by jego montaż był bezproblemowy i nie wymagał wielu operacji, a zastosowane tu materiały gwarantują podparcie nawet najcięższego okna.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków niejako wymusza zmiany, których wejście w życie mogłoby być kwestią dłuższego czasu. Spełnienie wytycznych wymaga przygotowania od inwestorów, producentów i wykonawców, a także instytucji rządowych, które pracują nad programami wspierającymi energooszczędne inwestycje budowlane. Stosowanie przemyślanych rozwiązań, w których poszczególne komponenty dopełniają się, tworzy budownictwo efektywne energetycznie. Montaż okien w strefie izolacji jest niezbędnym elementem tej energooszczędnej całości.

tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aib.com.pl