• Butyl

    Butyl Butyl

    Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
  • Butyl

    Butyl Butyl

    Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.

Taśmy butylowe

Taśmy butylowe B1

Taśmy butylowe B1

Taśma butylowa B1 – butyl pokryty włókniną, jednostronnie klejący, zabezpieczony papierem lub folią. Standardowe rozmiary: 75, 100, 150 mm.


 
Taśmy butylowe B2

Taśmy butylowe B2

Taśma butylowa B2 – butyl pokryty aluminium (czystym lub laminatem), jednostronnie klejący, zabezpieczony papierem lub folią. Standardowe rozmiary: 50, 70, 100, 150 mm.


 
Taśmy butylowe B5

Taśmy butylowe B5

Taśma butylowa B5 – butyl jednostronnie klejący, pokryty grubą folią polipropylenową. Standardowe rozmiary: 12x2, 25x2 mm.


 
Taśmy butylowe B6

Taśmy butylowe B6

Taśma butylowa B6 – butyl pokryty przezroczystą folią polietylenową, jednostronnie klejący, zabezpieczony nośnikiem. Standardowe rozmiary: 50x2, 80x2, 100x2 mm.


 
Taśmy butylowe B7

Taśmy butylowe B7

Taśma butylowa B7 – butyl pokryty folią polietylenową, jednostronnie klejący, zabezpieczony nośnikiem. Standardowe rozmiary: 50, 70, 100, 150 mm.


 
Taśmy łazienkowe

Taśmy łazienkowe

Taśma łazienkowa – Taśma składa się z warstwy uszczelniającej (maskownica) pokrytej od spodu butylem. Standardowe rozmiary: 22, 38, 60 mm.


 
tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aib.com.pl