• Butyl

    Butyl Butyl

    Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.
  • Butyl

    Butyl Butyl

    Zaletami produktów butylowych są: wysoka paroszczelność, bardzo dobre przyleganie do różnych powierzchni, utrzymanie elastyczności przez wiele lat, tłumienie hałasu, odporność na grzyby i pleśnie oraz cechy materiału, jak nietoksyczność i trwała plastyczność.

Wstęgi i sznury butylowe

Wstęgi butylowe

Wstęgi butylowe

Wstęga butylowa – butyl wytłaczany w formie profilu o przekroju prostokąta, zabezpieczony nośnikiem. Standardowe rozmiary: 15x1,0, 15x1,5, 20x1,0, 20x1,5, 30x1,0 mm. Inne rozmiary na zapytanie.


Wstęgi butylu szerokie

Wstęgi butylu szerokie

Wstęga butylu szeroka – butyl wytłaczany w formie szerokiego profi lu o przekroju prostokąta, zabezpieczony nośnikiem. Standardowe rozmiary: 140x1,2, 240x0,9, 270x0,9, 290x0,9, 290x1,0, 290x1,2, 435x0,9, 435x1,2 mm. Inne rozmiary na zapytanie.

Wstęgi butylu profilowane

Wstęgi butylu profilowane

Wstęga butylu profilowana – butyl wytłaczany w formie profi lu o przekroju U, L lub trójkątnym, zabezpieczony nośnikiem.

Sznury butylowe

Sznury butylowe

Sznur butylowy – butyl wytłaczany w formie profilu o przekroju koła, zabezpieczony nośnikiem. Standardowe rozmiary: ø3, ø4, ø5, ø15 mm.


tel. +48 32 335 79 00
e-mail: firma@aib.com.pl